Tin tức & sự kiện

02/08/2022

KIP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

KIP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

KIP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KIP của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam, địa chỉ tại số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông tin cụ thể trên Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông và đăng tải trên website của Công ty.

04/04/2022

KIP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

KIP: Báo cáo thường niên 2021

26/01/2022

KIP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/12/2021

KIP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

05/11/2021

KIP: Thay đổi nhân sự

03/11/2021

KIP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vân Chi

02/11/2021

KIP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/09/2021

KIP: 2 cổ đông lớn lần lượt thoát hàng

Cùng ngày 27/08/2021, 2 cổ đông lớn của CTCP K.I.P Việt Nam (UPCoM: KIP) đồng loạt thoái sạch vốn tại KIP.

30/09/2021

KIP: Nguyễn Vũ Hoàng An không còn là cổ đông lớn

29/09/2021

KIP: Trần Tuấn Anh không còn là cổ đông lớn

29/09/2021

KIP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Vũ Hoàng An

20/09/2021

KIP: Thay đổi nhân sự

15/09/2021

Chủ tịch KIP đã nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 42%

Chủ tịch HĐQT CTCP K.I.P Việt Nam (UPCoM: KIP) – ông Nguyễn Hoa Cương đã mua thành công 2 triệu cp của Công ty trong thời gian 27/08-07/09, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 21.18% lên 41.59%.

15/09/2021

KIP: Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,000,000 CP

01/09/2021

KIP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

18/08/2021

Chủ tịch KIP muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 42%

Chủ tịch HĐQT CTCP K.I.P Việt Nam (UPCoM: KIP) – ông Nguyễn Hoa Cương mới đây đã đăng ký mua thêm 2 triệu cp KIP trong thời gian 19/08-17/09.