Tin tức & sự kiện

10/11/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 500 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 500 đồng/CP

25/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/10

23/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/10

28/07/2023

KIP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

KIP: Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022

13/07/2023

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KIP của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/08/2023 và xuất trình Thẻ căn cước công dân. đợt 1 năm 2022

13/07/2023

KIP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/07/2023

KIP: Đính chính Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022

03/07/2023

KIP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

23/05/2023

KIP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/05/2023

KIP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/05/2023

KIP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

KIP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 KIP - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 45,83% so với cùng kỳ, đạt 13 tỷ đồng.

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KIP của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 19/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam – địa chỉ tại số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Công ty sẽ thông tin cụ thể trên Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông và đăng tải trên website của Công ty.

06/04/2023

KIP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

KIP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

KIP: Báo cáo thường niên 2022

25/03/2023

KIP: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

KIP: Thay đổi nhân sự