DNSE Detail Stock KLB
KLB

KienLong Bank

UPCOM: Ngân hàng TMCP Kiên Long

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

29/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

29/02/2024

Tổng quan

Ngân hàng TMCP Kiên Long hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi
- Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá
- Cung ứng phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của KienLong Bank

Giá hiện tại

1,588

0

0

-

1.32

-

0

0.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Thu Hằng

Tổng giám đốc

Trần Ngọc Minh

Ngân hàng TMCP Kiên Long hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi
- Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá
- Cung ứng phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 27/10/1995: Ngân hàng TMCP Kiên Long được thành lập với tên gọi là Ngân hàng TMCP Nông thôn Kiên Long.

- Năm 2006: đổi tên thành Ngân hàng TMCP Kiên Long, chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng Nông thôn thành Ngân hàng Đô thị.

- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 580 tỷ đồng.

- Ngày 02/07/2007: Trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 22/12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 1,000 tỷ đồng.

- Năm 2010: Cung cấp dịch vụ SMS Banking.

- Ngày 30/06/2010: Tăng vốn điều lệ lên 2,000 tỷ đồng.

- Ngày 31/12/2010: Tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng.

- Năm 2012: Kết nối hệ thống ATM, POS với hệ thống các ngân hàng và có đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối.

- Năm 2013: Triển khai ngân hàng điện tử - E Banking và kết nối hệ thống Smartlink.

- Năm 2014: Triển khai ứng dụng Kienlong Mobile Banking và gia nhập hệ thống Visa quốc tế.

- Năm 2015: Triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, thanh toán trực tuyến.

- Ngày 29/06/2017: là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,000 đ/CP.

- Ngày 27/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 3,236,957,960,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của KLB mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)


Ban giám đốc

4.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của KLB có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.5 năm)