DNSE Detail Stock KLM
KLM

MENETCO

UPCOM: CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

29/09/2022

CẬP NHẬT

29/09/2022

Tổng quan

CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh hoạt động trong lĩnh vực:

- Thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến, kinh doanh thiếc và các khoáng sản khác
- Mua, bán vật tư, thiết bị ngành khai khoáng
- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, cơ khí sửa chữa
- Sản xuất vật liệu xây dựng
- Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ, cho thuê kho tàng, bến bãi
- Tư vấn thiết kế, giám sát việc khai thác mỏ, tuyển khoáng, luyện kim, xây dựng và giao thông vận tải
- Đại lý xăng dầu, vật liệu xây dựng
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của MENETCO

EPS

0

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

27/07/2022

KLM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/05/2022

KLM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

KLM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

KLM: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KLM của CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát 2021;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

31/03/2022

KLM: Báo cáo thường niên 2021

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Ngô Quốc Trung

Tổng giám đốc

CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh hoạt động trong lĩnh vực:

- Thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến, kinh doanh thiếc và các khoáng sản khác
- Mua, bán vật tư, thiết bị ngành khai khoáng
- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, cơ khí sửa chữa
- Sản xuất vật liệu xây dựng
- Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ, cho thuê kho tàng, bến bãi
- Tư vấn thiết kế, giám sát việc khai thác mỏ, tuyển khoáng, luyện kim, xây dựng và giao thông vận tải
- Đại lý xăng dầu, vật liệu xây dựng
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Thiếc Nghệ Tĩnh được thành lập năm 1980
- Ngày 29/05/1993, thành lập CTy Kim loại màu Nghệ Tĩnh
- Ngày 28/07/2004. chuyển đổi sang hình thức CTCP
- Ngày 30/12/2019, ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,400 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của KLM có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.7 năm)


Ban giám đốc

32.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của KLM dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 32.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 66.82% công ty.