Tin tức & sự kiện

19/01/2023

L61: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

L61: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

L61: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/01/2023

L61: Thay đổi nhân sự

31/10/2022

L61: Báo cáo tài chính quý 3/2022

10/10/2022

L61: Cao Đài - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

10/10/2022

L61: Nguyễn Văn Đạt - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

10/10/2022

L61: Ngô Quang Hưng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

10/10/2022

L61: Ngô Phú Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

24/08/2022

Ba cổ phiếu họ Lilama bị cắt margin

Các cổ phiếu này đều rơi vào thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay.

23/08/2022

L61 từ lãi thành lỗ sau soát xét, lãnh đạo ồ ạt thoái sạch vốn

Tuần qua, lãnh đạo của CTCP Lilama 69-1 (HNX: L61) đua nhau đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu. Tất cả đều chọn phương án giao dịch thỏa thuận, có lẽ là vì L61 chỉ giao dịch vài trăm cp mỗi ngày.

22/08/2022

L61: Cao Đài - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,168,566 CP

19/08/2022

L61: Thông báo bổ sung cổ phiếu L61 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2022

L61: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

L61: Ngô Phú Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 31,447 CP

17/08/2022

L61: Ngô Quang Hưng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 42,247 CP

17/08/2022

L61: Nguyễn Văn Đạt - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 54,301 CP

21/07/2022

L61: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

L61: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

L61: Công bố thông tin về việc kí hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022