DNSE Detail Stock L61

UPCOM: CTCP Lilama 69-1

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

L61

Tin tức

HNX đưa nhiều cổ phiếu vào diện hủy niêm yết, đình chỉ giao dịch, cảnh báo

L61

+11.11%

SD6

-5.88%

+17

1 ngày trước

HNX đưa nhiều cổ phiếu vào diện hủy niêm yết, đình chỉ giao dịch, cảnh báo

L61: Quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch và Thông báo về trạng thái chứng khoán

L61

0.00%

29/05/2024

6 cổ phiếu sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc trong tháng 5

L61

0.00%

TAR

0.00%

+3

03/05/2024

6 cổ phiếu sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc trong tháng 5

Cổ phiếu xây dựng, bất động sản họ Lilama lũ lượt rời sàn HNX do thua lỗ triền miên

L61

0.00%

L62

-10.00%

+2

02/05/2024

Cổ phiếu xây dựng, bất động sản họ Lilama lũ lượt rời sàn HNX do thua lỗ triền miên

Huỷ niêm yết bắt buộc 3 cổ phiếu ngành xây dựng, bất động sản

L61

-6.90%

L62

0.00%

02/05/2024

Huỷ niêm yết bắt buộc 3 cổ phiếu ngành xây dựng, bất động sản

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

L61

+10.00%

26/04/2024

Chứng khoán đang 'hồi', một cổ phiếu bất ngờ nhận án hủy niêm yết

L61

0.00%

HNX

25/04/2024

Chứng khoán đang 'hồi', một cổ phiếu bất ngờ nhận án hủy niêm yết

L61: Ngày 17/05/2024, Thông báo về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu L61 của CTCP Lilama 69-1 của CTCP Lilama 69-1

L61

+3.12%

23/04/2024

L61: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

L61

0.00%

15/04/2024

Quý 2/2024, có 69 mã bị cắt margin trên HNX

L61

-8.57%

SRA

-2.86%

+14

08/04/2024

Quý 2/2024, có 69 mã bị cắt margin trên HNX

Hàng loạt doanh nghiệp có nguy cơ 'đăng xuất' khỏi sàn HNX

L61

-8.57%

HTP

-0.79%

+5

08/04/2024

Hàng loạt doanh nghiệp có nguy cơ 'đăng xuất' khỏi sàn HNX

152 cổ phiếu bị cắt margin quý II, hàng chục mã có nguy cơ hủy niêm yết

L61

0.00%

DPC

0.00%

+27

08/04/2024

152 cổ phiếu bị cắt margin quý II, hàng chục mã có nguy cơ hủy niêm yết

Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin

L61

0.00%

DPC

0.00%

+12

08/04/2024

Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin

HNX công bố 69 mã chứng khoán bị cắt margin

L61

-7.89%

DPC

0.00%

+13

07/04/2024

HNX công bố 69 mã chứng khoán bị cắt margin

L61: Thông báo về việc cổ phiếu L61 của CTCP Lilama 69-1 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết

L61

+8.57%

04/04/2024

L61: Báo cáo tài chính năm 2023

L61

0.00%

01/04/2024

L61: Báo cáo quản trị công ty năm 2023

L61

0.00%

24/01/2024

L61: Báo cáo tài chính quý 4/2023

L61

-2.63%

19/01/2024

Sau đúng một năm bỏ trống, ghế Chủ tịch HĐQT của Lilama 69-1 (L61) đã có chủ

L61

+2.78%

LLM

+15.00%

15/01/2024

Sau đúng một năm bỏ trống, ghế Chủ tịch HĐQT của Lilama 69-1 (L61) đã có chủ

L61: Thay đổi nhân sự

L61

-10.00%

12/01/2024