Tin tức & sự kiện

24/08/2022

Ba cổ phiếu họ Lilama bị cắt margin

Các cổ phiếu này đều rơi vào thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay.

23/08/2022

L61 từ lãi thành lỗ sau soát xét, lãnh đạo ồ ạt thoái sạch vốn

Tuần qua, lãnh đạo của CTCP Lilama 69-1 (HNX: L61) đua nhau đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu. Tất cả đều chọn phương án giao dịch thỏa thuận, có lẽ là vì L61 chỉ giao dịch vài trăm cp mỗi ngày.

22/08/2022

L61: Cao Đài - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,168,566 CP

19/08/2022

L61: Thông báo bổ sung cổ phiếu L61 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2022

L61: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

L61: Ngô Phú Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 31,447 CP

17/08/2022

L61: Nguyễn Văn Đạt - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 54,301 CP

17/08/2022

L61: Ngô Quang Hưng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 42,247 CP

21/07/2022

L61: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

L61: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

L61: Công bố thông tin về việc kí hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

23/04/2022

L61: Thay đổi nhân sự

22/04/2022

L61: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

L61: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/04/2022

L61: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

08/04/2022

L61: Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

05/04/2022

L61: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L61 của CTCP Lilama 69-1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8 giờ 30 phút ngày 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Lilama 69-1, địa chỉ: Số 17 – Lý Thái Tổ - phường Suối Hoa – thành phố Bắc Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2021;
+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

15/03/2022

L61: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022