DNSE Detail Stock LAI

UPCOM: CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO

Đại lý và môi giới bất động sản

logo

LAI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

624 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

37.88 tỷ

Doanh thu

215 tỷ

3.54%

4,430.14

0

1.06

0%

22.23%

4.80%

35.55%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty IDICO – CTCP

51%

Trần Phương Bách

19.1%

Nguyễn Thị Hoa

16.62%

CTCP May Tiến Phát

0%

Khác

13.28%

Tin tức & Sự kiện