DNSE Detail Stock LCC
LCC

Xi măng Hồng Phong

UPCOM: CTCP Xi măng Hồng Phong

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

28/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

28/02/2024

Tổng quan

CTCP Xi măng Hồng Phong hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh xi măng, clinker
- Mua bán xi măng, clinker, thiết bị phụ tùng, vật tư công nghiệp
- Khai thác, chế biến khoáng sản
- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Xi măng Hồng Phong

Giá hiện tại

-7,688

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

05/12/2023

Loạt doanh nghiệp tại Lạng Sơn bị phạt vì vi phạm môi trường

11/07/2023

LCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

LCC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

07/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng mục tiêu năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 2 nhà máy Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 07/2023

05/06/2023

LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/05/2023

LCC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Lâm

Tổng giám đốc

Trần Duyên Tùng

CTCP Xi măng Hồng Phong hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh xi măng, clinker
- Mua bán xi măng, clinker, thiết bị phụ tùng, vật tư công nghiệp
- Khai thác, chế biến khoáng sản
- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân của CT là Xưởng Vôi Phai Duốc được thành lập năm 1959
- Ngày 19/3/2002 UBND Tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định số 398 QĐ/UB - KT về việc cho phép chuyển thành CTCP Xi măng Lạng Sơn
- Ngày 09/10/2017, đổi tên từ "CTCP Xi măng Lạng Sơn" thành "CTCP Xi măng Hồng Phong".

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

9.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của LCC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 82.33% công ty.