DNSE Detail Stock LCC
LCC

LCJ

UPCOM: CTCP Xi măng Hồng Phong

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

02/02/2023

CẬP NHẬT

02/02/2023

Tổng quan

CTCP Xi măng Hồng Phong hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh xi măng, clinker
- Mua bán xi măng, clinker, thiết bị phụ tùng, vật tư công nghiệp
- Khai thác, chế biến khoáng sản
- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của LCJ

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Lâm

Tổng giám đốc

Trần Duyên Tùng

CTCP Xi măng Hồng Phong hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh xi măng, clinker
- Mua bán xi măng, clinker, thiết bị phụ tùng, vật tư công nghiệp
- Khai thác, chế biến khoáng sản
- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân của CT là Xưởng Vôi Phai Duốc được thành lập năm 1959
- Ngày 19/3/2002 UBND Tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định số 398 QĐ/UB - KT về việc cho phép chuyển thành CTCP Xi măng Lạng Sơn
- Ngày 09/10/2017, đổi tên từ "CTCP Xi măng Lạng Sơn" thành "CTCP Xi măng Hồng Phong".

Thành viên Hội đồng quản trị

6.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của LCC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.0 năm)


Ban giám đốc

7.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của LCC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 82.33% công ty.