Tin tức & sự kiện

10/01/2024

Toàn bộ HĐQT, ban kiểm soát của 1 doanh nghiệp dệt may nộp đơn từ nhiệm sau biến động cổ đông

22/12/2023

Công ty CP Dệt May Gia Định đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu GMC và LGM

09/12/2023

Loạt doanh nghiệp ở TP. HCM nợ thuế lên đến 8.000 tỷ đồng

05/12/2023

Công ty Giditex đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu GMC và cổ phiếu LGM

27/09/2023

LGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

LGM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

LGM: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Dư Nguyễn Khánh Linh

11/07/2023

LGM: Thay đổi nhân sự

04/07/2023

LGM: Thay đổi nhân sự

04/07/2023

LGM: Nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của ông Lê Xuân Khanh

03/07/2023

LGM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/06/2023

LGM: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/6

23/06/2023

LGM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Văn Huy

23/06/2023

LGM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Vi

23/06/2023

LGM: Công ty cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex) - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 1,887,000 CP

14/06/2023

LGM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/06/2023

LGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/06/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/6

12/06/2023

Bamboo Capital thoái vốn ở Tracodi, 38 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt