Tin tức & sự kiện

19/09/2022

LM7 bị phạt và truy thu gần 600 triệu đồng, nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu

Cục thuế TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Lilama 7 (HNX: LM7) tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

15/09/2022

LM7: Công ty cổ phần Lilama7 Xin CBTT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

15/08/2022

LM7: Giải trình chênh lệch LNST sau kiểm toán và LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

LM7: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

LM7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

LM7: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

LM7: Công ty cổ phần Lilama7 CBTT về Hợp đồng kiểm toán và soát xét 06 tháng đầu năm và năm kiểm toán 31/12/2022.

07/06/2022

LM7: Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama7 đối với Ông Võ Duy Chính

16/05/2022

LM7: Tô Thị Hằng Nga - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

16/05/2022

LM7: Tô Thị Minh Hải - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

28/04/2022

LM7: Công ty cổ phần Lilama7 Xin giải trình về việc duy trì diện cảnh báo.

27/04/2022

LM7: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

LM7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

LM7: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

LM7: Thay đổi người công bố thông tin

13/04/2022

LM7: Tô Thị Minh Hải - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 5,708 CP

13/04/2022

LM7: Tô Thị Hằng Nga - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 5,500 CP

13/04/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

13/04/2022

LM7: Quyết định duy trì diện bị cảnh báo