Tin tức & sự kiện

17/10/2023

Giao dịch lớn cổ phiếu GND, MML, HPM, HEC, LTC, CKG, CAP, HLS, EVF

17/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/10

03/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/10

02/10/2023

LTC: Trần Đình Tùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 81,200 CP

02/10/2023

LTC: Trần Đình Minh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 151,010 CP

29/09/2023

Giá LTC tăng mạnh, Tổng Giám đốc muốn mua 1 triệu cp

Trong bối cảnh giá cổ phiếu CTCP Điện nhẹ Viễn Thông (UPCoM: LTC) tăng gần gấp đôi chỉ trong 3 tháng, bà Vương Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc LTC đăng ký mua 1 triệu cp với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

28/09/2023

LTC: Vương Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP

14/09/2023

LTC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

14/09/2023

LTC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/09/2023

LTC: Báo cáo tài chính năm 2022

31/08/2023

LTC: Thay đổi nhân sự

19/07/2023

LTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

15/07/2023

VN-Index giữ vững đà tiến bất chấp áp lực bán gia tăng,

11/07/2023

LTC: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

LTC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

09/06/2023

LTC: Giải trình về việc cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

23/05/2023

LTC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

LTC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

12/05/2023

Tiền đổ mạnh vào cổ phiếu thép

11/04/2023

LTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị