DNSE Detail Stock MCF
MCF

MECOFOOD

HNX: CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

31/01/2023

CẬP NHẬT

31/01/2023

Tổng quan

CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, chế biến, kinh doanh XNK và tiêu thụ nội địa các mặt hàng về lương thực, thực phẩm, nông sản, bao bì các loại, hàng mỹ nghệ từ cây lúa non và rơm sấy
- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản và sản phẩm cơ khí các loại
- Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thủy bộ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của MECOFOOD

Giá hiện tại

1,014

0

0

-

0.41

-

720

2.77%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Kiệt

Tổng giám đốc

Lê Trường Sơn

CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, chế biến, kinh doanh XNK và tiêu thụ nội địa các mặt hàng về lương thực, thực phẩm, nông sản, bao bì các loại, hàng mỹ nghệ từ cây lúa non và rơm sấy
- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản và sản phẩm cơ khí các loại
- Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thủy bộ...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 9/12/2004, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn đã ra quyết định số
4438/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước XN Xây lắp Cơ khí Nông nghiệp thành CTCP với tên gọi đầy đủ là CTCP Xây lắp Cơ khí và
Lương thực Thực phẩm
- Ngày 01/03/2005, CT chính thức đi vào hoạt động với VĐL ban đầu là 10 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

12.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MCF dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.5 năm)


Ban giám đốc

10.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MCF dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.0 năm)

Cổ đông lớn