DNSE Detail Stock MCG

UPCOM: CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG

Máy móc công nghiệp và phụ tùng liên quan

logo

MCG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

141 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.77 tỷ

Doanh thu

42.43 tỷ

0.42%

149.24

0

1.16

-244.78%

0.11%

0.02%

3.75%

233.36%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Ngọc Bình

17.29%

La Mỹ Phượng

7.88%

Phan Hải Hà

5.49%

Đào Thùy Linh

5.09%

Khác

64.25%

Tin tức & Sự kiện