DNSE Detail Stock MCP
MCP

MCP

HOSE: CTCP In và Bao bì Mỹ Châu

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/01/2023

CẬP NHẬT

30/01/2023

Tổng quan

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu hoạt động trong lĩnh vực:

- In, tráng verni trên kim loại
- SX các loại bao bì bằng kim loại
- KD các loại sắt lá, nhôm lá, các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của MCP

Giá hiện tại

796

0

0

-

0.33

-

0

0.16%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Ngọc Nghị

Tổng giám đốc

Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu hoạt động trong lĩnh vực:

- In, tráng verni trên kim loại
- SX các loại bao bì bằng kim loại
- KD các loại sắt lá, nhôm lá, các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà máy đồ hộp Mỹ Châu được thành lập năm 1959
- Ngày 10/12/1998, CTy chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức CTCP
- Ngày 18/12/2006, CTy phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Thành viên Hội đồng quản trị

5.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MCP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.0 năm)


Ban giám đốc

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MCP có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 79.18% công ty.