Tin tức & sự kiện

06/09/2022

MED: Trần Nguyễn Hoàng Ân - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 21,000 CP

19/08/2022

MED: Đưa cổ phiếu MED vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

19/08/2022

MED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

MED: Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 218,794 CP

29/07/2022

MED: Nguyễn Ngọc Hưng - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 668,000 CP

29/07/2022

MED: Trần Nguyễn Hoàng Ân - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 150,000 CP

25/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng
          - Thời gian thực hiện: 08/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex số 356 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, điện thoại 02438641552 trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 08/08/2022. Khi nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân (Căn cước công dân),
               + Chứng khoán chưa lưu ký: trường hợp Cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản về Công ty để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo danh sách được nhận cổ tức năm 2021.năm 2021

22/07/2022

MED: Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên BKS - đã bán 89,300 CP

22/07/2022

MED: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

MED: Nguyễn Ngọc Xuân Trang - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,411,794 CP

21/07/2022

MED: Nguyễn Ngọc Hưng - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 668,000 CP

20/07/2022

MED: Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 218,794 CP

16/07/2022

MED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/07/2022

MED: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

05/07/2022

MED: Công bố thông tin ký hợp đồng với công ty kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

MED: Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên BKS - đăng ký bán 90,300 CP

08/06/2022

Giao dịch bổ sung - 5,442,518 CP

01/06/2022

MED: Ngày 08/06/2022, ngày giao dịch đầu tiên 6,129,905 cổ phiếu niêm yết bổ sung

25/05/2022

MED: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 6,129,905 cổ phiếu