Tin tức & sự kiện

13/02/2024

Năm thắng lợi của ngành dược

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MED - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,13 tỷ đồng, giảm 1,34% so với cùng kỳ.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 MED - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 0,18% so với cùng kỳ, lãi 3,42 tỷ đồng.

16/08/2023

MED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

03/08/2023

MED: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

MED: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 MED - Tăng trưởng bứt phá, lợi nhuận nửa đầu năm đạt 4,29 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ.

04/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, số 356 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, điện thoại 024.38641552 trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 26/07/2023.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), trường hợp cổ đông có yêu càu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản về Công ty để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo danh sách được nhận cổ tức năm 2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/07/2023

MED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/06/2023

MED: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

BCTC 1/2023 MED - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,97 tỷ đồng tăng 119,41% so với cùng kỳ.

05/05/2023

MED: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/05/2023

MED: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

25/04/2023

MED: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

MED: Báo cáo tài chính quý 1/2023

06/04/2023

BCTC 2022 MED - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 6 tỷ đồng.

30/03/2023

MED: Giải trình BCTC quý IV/2022 đã công bố so với BCTC năm 2022 đã kiểm toán có sự chênh lệch 5%

30/03/2023

MED: Báo cáo tài chính năm 2022