DNSE Detail Stock MEL

HNX: CTCP Thép Mê Lin

Bán buôn sắt thép

logo

MEL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

104 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.72 tỷ

Doanh thu

711 tỷ

3.26%

248.00

0

0.20

155.50%

1.48%

0.54%

6.32%

161.12%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Thị Hương Giang

45%

Lê Hồng Minh

10%

Phạm Quang

5.45%

Khác

39.55%

Tin tức & Sự kiện