DNSE Detail Stock MFS

UPCOM: CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone

Tư vấn công nghệ thông tin và dịch vụ khác

logo

MFS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

525 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

20.30 tỷ

Doanh thu

397 tỷ

24.59%

2,874.28

0

-0.08

0%

11.16%

7.43%

8.00%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

31.26%

Nguyễn Duy Hưng

19.91%

Công ty TNHH Thiên Việt

5.98%

Lê Dũng

3.48%

Khác

39.37%

Tin tức & Sự kiện