Tin tức & sự kiện

19/01/2023

MIE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

MIE: Thay đổi nhân sự

25/11/2022

MIE: Thông báo thay đổi giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Xác nhận về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh Tổng công ty.

08/11/2022

MIE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

02/11/2022

MIE: Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

01/11/2022

MIE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

MIE: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

17/10/2022

MIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/10/2022

MIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/09/2022

MIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

MIE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

MIE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

MIE: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Tâm giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT

27/07/2022

MIE báo lỗ trong quý 2

Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (UPCoM: MIE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2022, ghi nhận lỗ sau thuế hơn 2 tỷ đồng.

27/07/2022

MIE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

MIE: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

26/07/2022

MIE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

MIE: Bà Trần Thị Thu Trang là người được ủy quyền công bố thông tin

05/07/2022

MIE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/07/2022

MIE: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022