Tin tức & sự kiện

23/09/2022

MIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

MIE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

MIE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

MIE: Thay đổi nhân sự

27/07/2022

MIE báo lỗ trong quý 2

Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (UPCoM: MIE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2022, ghi nhận lỗ sau thuế hơn 2 tỷ đồng.

27/07/2022

MIE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

MIE: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

MIE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

MIE: Thay đổi người công bố thông tin

05/07/2022

MIE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/07/2022

MIE: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

01/07/2022

MIE: Thay đổi nhân sự

30/06/2022

MIE: Bổ nhiệm Ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Lê Quốc Hưng từ 28/06/2022

30/06/2022

MIE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

MIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/06/2022

MIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/06/2022

MIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

MIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIE của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: ½ ngày, dự kiến cuối tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, trụ sở Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – CTCP, số 7A phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

19/05/2022

MIE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022