DNSE Detail Stock MIM

UPCOM: CTCP Khoáng sản và Cơ khí

Khai thác quặng kim loại

logo

MIM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

14.32 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-4.57 tỷ

Doanh thu

20.47 tỷ

0.06%

0

0

0

0%

-33.32%

-4.93%

-4.96%

77.37%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tăng Nguyên Ngọc

25.28%

Phạm Hữu Thu

24.1%

Tăng Minh Sơn

9.36%

Vũ Thị Loan

8.03%

Khác

33.23%

Tin tức & Sự kiện