DNSE Detail Stock MML
MML

Masan MEATLife

UPCOM: CTCP Masan MeatLife

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

CTCP Masan MeatLife hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
- Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống
- Bán lẻ lương thực , thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ, tại các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, tại cửa hàng chuyên doanh
- Hoạt động tư vấn quản lý
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Masan MEATLife

Giá hiện tại

-1,178

0

0

-

0.36

-

0

2.41%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Danny Le

Tổng giám đốc

Nguyễn Quốc Trung

CTCP Masan MeatLife hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
- Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống
- Bán lẻ lương thực , thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ, tại các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, tại cửa hàng chuyên doanh
- Hoạt động tư vấn quản lý

Lịch sử phát triển:

- Tháng 10/2011: Masan Nutri-Science được thành lập với tên gọi Công ty TNHH Một Thành Viên Hoa Kim Ngân.

- Tháng 11/2012: Công ty TNHH Một Thành Viên Hoa Kim Ngân được đổi tên thành Công ty TNHH Một Thành Viên Sam Kim.

- Tháng 7/2014: Công ty TNHH Sam Kim mua 70% cổ phần của ANCO.

- Cuối năm 2014: Công ty TNHH Sam Kim mua lại Shika, một công ty có 40% cổ phần tại Proconco.

- Tháng 1 và 2/2015: Công ty TNHH Sam Kim, thông qua công ty con, mua thêm 13,06% cổ phần của Proconco.

- Tháng 4/2015: Masan Group mua lại Công ty TNHH Sam Kim, cổ đông kiểm soát hai công ty Proconco và ANCO. Công ty Sam Kim sau đó được đổi tên thành Masan Nutri-Science.

- Tháng 3/2016: Công ty TNHH Masan Nutri-Science được chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần với tên được đăng ký là Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science.

- Ngày 23/07/2019: Masan Nutri-Science công bố đổi tên thành Masan MEATLife.

- Ngày 09/12/2019: Ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 80,000 đ/CP.

- Ngày 23/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 3,267 tỷ đồng.

- Ngày 01/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 3,269 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MML có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

2.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của MML mới (nhiệm kỳ trung bình 2.6 năm)

Cổ đông lớn