DNSE Detail Stock MQN
MQN

QNURENCO

UPCOM: CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

29/09/2022

CẬP NHẬT

29/09/2022

Tổng quan

CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ vệ sinh môi trường;
- Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt;
- Dịch vụ chăm sóc, duy trì cây xanh; thảm cỏ; cây trang trí;
- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông;
- Duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước, đô thị;
- Hoạt động dịch vụ tang lễ.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của QNURENCO

EPS

0

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

22/09/2022

MQN: Thay đổi nhân sự

16/09/2022

MQN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/09/2022

MQN: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

12/09/2022

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ

05/09/2022

MQN: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

18/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQN của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:9 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 120 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được nhận là 10,8 cổ phiếu và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị như sau:
+ Cổ đông A được quyền nhận thêm 10 cổ phiếu;
+ Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành qua đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Đăng Triều

Tổng giám đốc

Vương Hùng Vân

CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ vệ sinh môi trường;
- Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt;
- Dịch vụ chăm sóc, duy trì cây xanh; thảm cỏ; cây trang trí;
- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông;
- Duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước, đô thị;
- Hoạt động dịch vụ tang lễ.

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Công ty công trình đô thị thị xã Quảng Ngãi được thành lập ngày 18/09/1989.
- 27/08/2003 đổi tên thành Công ty Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
- 11/12/2006 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
- 26/04/2018 Chính thức trở thành Công ty đại chúng
- Ngày 22/06/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 35.100 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

19.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MQN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.0 năm)


Ban giám đốc

14.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MQN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 14.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 94.82% công ty.