DNSE Detail Stock MQN

UPCOM: CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

MQN

Tin tức

Thêm 9 doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu, tâm điểm HHV, VPI, VGS

MQN

-0.75%

VC3

+4.92%

+5

3 ngày trước

Thêm 9 doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu, tâm điểm HHV, VPI, VGS

Lộ diện doanh nghiệp muốn làm 2 dự án nguồn điện 1.800 tỷ đồng tại Quảng Ngãi

MQN

+2.79%

09/06/2024

Lộ diện doanh nghiệp muốn làm 2 dự án nguồn điện 1.800 tỷ đồng tại Quảng Ngãi

Dấu ấn Hợp Nghĩa ở Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

MQN

0.00%

MA1

0.00%

21/04/2024

Dấu ấn Hợp Nghĩa ở Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

Gần 72% vốn tại Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi được đăng ký bán

MQN

-2.60%

04/04/2024

Gần 72% vốn tại Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi được đăng ký bán

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

MQN

+3.64%

04/03/2024

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:16

MQN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

MQN

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

MQN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

MQN

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

MQN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2020

MQN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

MQN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

MQN

-6.82%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

MQN

-6.82%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

MQN

-6.82%

09/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/10

MQN

0.00%

SMB

0.00%

+9

12/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/10

MQN: Nguyễn Thị Mai Xuân - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 118,000 CP

MQN

0.00%

12/10/2023

MQN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

MQN

0.00%

04/10/2023

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

MQN

0.00%

02/10/2023

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

MQN

0.00%

28/09/2023