Tin tức & sự kiện

30/08/2022

MSH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD ,tình hình tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

MSH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

09/08/2022

MSH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt hoạt động kinh doanh chi nhánh tại TP.HCM

02/08/2022

Chi phí đầu vào tăng cao, lãi sau thuế quý 2 của MSH giảm 31%

Theo BCTC quý 2/2022, CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 31% so với cùng kỳ, đạt hơn 85 tỷ đồng, khi giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu.

29/07/2022

MSH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

MSH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

13/07/2022

Giao dịch bổ sung - 25,004,700 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần May Sông Hồng như sau:

05/07/2022

MSH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

02/07/2022

MSH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

30/06/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 25,004,700 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần May Sông Hồng được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

29/06/2022

MSH: Quyết định thay đổi niêm yết

23/06/2022

MSH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Vốn điều lệ

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

MSH: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

14/06/2022

MSH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

07/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần May Sông Hồng như sau:

01/06/2022

MSH: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

26/05/2022

MSH: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

26/05/2022

MSH: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

13/05/2022

MSH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CK FPT