DNSE Detail Stock MTB
MTB

MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

UPCOM: CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

03/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

03/03/2024

Tổng quan

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom rác thải độc hại và không độc hại.
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại và không độc hại.
- Tái chế phế liệu.
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải.
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước,...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Giá hiện tại

105

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Hoàng Anh Dương

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom rác thải độc hại và không độc hại.
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại và không độc hại.
- Tái chế phế liệu.
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải.
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước,...

Lịch sử phát triển:

- Công ty Môi trường Đô thị Thái Bình được thành lập trên cơ sở chuyển đổi hoạt động của Công ty Thị Chính.
- Ngày 09/06/2009, chuyển từ Công ty Môi trường Đô thị Thái Bình thành Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/10/2009.
- Ngày 01/02/2015, tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thành lập CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình.

Thành viên Hội đồng quản trị

5.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MTB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.8 năm)


Ban giám đốc

6.9 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MTB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.9 năm)