DNSE Detail Stock MTB
MTB

THAIBINH EUP

UPCOM: CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom rác thải độc hại và không độc hại.
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại và không độc hại.
- Tái chế phế liệu.
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải.
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước,...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của THAIBINH EUP

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

150

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

29/11/2022

MTB: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

26/07/2022

MTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTB của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

26/05/2022

MTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2022

MTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/05/2022

MTB: Đính chính Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Lan

Tổng giám đốc

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom rác thải độc hại và không độc hại.
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại và không độc hại.
- Tái chế phế liệu.
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải.
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước,...

Lịch sử phát triển:

- Công ty Môi trường Đô thị Thái Bình được thành lập trên cơ sở chuyển đổi hoạt động của Công ty Thị Chính.
- Ngày 09/06/2009, chuyển từ Công ty Môi trường Đô thị Thái Bình thành Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/10/2009.
- Ngày 01/02/2015, tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thành lập CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình.

Thành viên Hội đồng quản trị

22.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MTB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 22.6 năm)


Ban giám đốc

16.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MTB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.4 năm)