DNSE Detail Stock MTL
MTL

URENCO TU LIEM

UPCOM: CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm hoạt động trong lĩnh vực:

- Vệ sinh môi trường
- Chăm sóc cây xanh bóng mát, thảm cỏ, bồn cây công viên
- Duy trì, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước đô thị.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của URENCO TU LIEM

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

0.11%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

15/08/2022

MTL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

MTL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

MTL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

MTL: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTL của CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, đường CN7, CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

03/04/2022

MTL: Báo cáo tài chính năm 2021

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Mạnh Hùng

Tổng giám đốc

CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm hoạt động trong lĩnh vực:

- Vệ sinh môi trường
- Chăm sóc cây xanh bóng mát, thảm cỏ, bồn cây công viên
- Duy trì, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước đô thị.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 14/10/1994: Xí nghiệp Môi trường đô thị Từ Liêm được thành lập theo Quyết định số 2573/QĐ-UB và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 08/1995
- Ngày 01/04/2014: Xí nghiệp Môi trường Đô thị Từ Liêm sáp nhập vào Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội, có tên là Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội - CN Xí nghiệp MTĐT Từ Liêm
- Ngày 02/06/2014: UBND Tp.Hà Nội ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND chuyển Chi nhánh Xí nghiệp MTĐT Từ Liêm thuộc Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội thành CTCP
- Ngày 31/12/2014: Công ty tổ chức bán đấu giá lần đầu ra bên ngoài
- Ngày 06/07/2015: Công ty được cấp Giấy CNĐKKD số 0106893917, chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với số VĐL là 60 tỷ đồng
- Ngày 02/03/2016: Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
- Ngày 27/04/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán là MTL
- Ngày 10/05/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của MTL trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 10,000 đồng/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của MTL mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MTL có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 85.25% công ty.