Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MVB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 67,85 tỷ đồng, giảm 64,19% so với cùng kỳ.

26/10/2023

BCTC Quý 3/2023 MVB - Lợi nhuận quý 3 gấp 5,9 lần so với cùng kỳ, đạt 26,31 tỷ đồng.

24/10/2023

Mỏ Việt Bắc (MVB) bất ngờ báo lãi quý 3 gần gấp 6 lần cùng kỳ

21/08/2023

MVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

21/08/2023

MVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

MVB: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

MVB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 MVB - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 62,7% so với cùng kỳ, lãi 94,26 tỷ đồng.

13/07/2023

MVB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/06/2023

MVB: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

13/06/2023

MVB: Công bố thông tin hợp đồng giao dịch với Công ty CP Địa chất Việt Bắc –TKV thi công Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi giấy phép khai thác

24/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVB của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính – Tầng 5 Trụ sở văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (số 1 Phan Đình Giót – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/05/2023

MVB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2023

MVB: Thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán MVB để chi trả cổ tức năm 2022