DNSE Detail Stock MVC

UPCOM: CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Phân phối máy móc, thiết bị và vật tư

logo

MVC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,140 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

71.14 tỷ

Doanh thu

564 tỷ

7.07%

711.42

0

0.53

-54.51%

6.07%

4.81%

20.04%

19.86%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

25%

Phạm Kim Oanh

24.9%

CTCP Đá Núi Nhỏ

10.3%

Nguyễn Xuân Thuận

9.6%

Khác

30.20%

Tin tức & Sự kiện