Tin tức & sự kiện

28/07/2023

NAC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

NAC: Thay đổi nhân sự

12/07/2023

NAC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán 2023

30/06/2023

NAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2023

Quản trị doanh nghiệp tại Coninco (CNN): Rối do đâu?

09/05/2023

NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đã bán 8,600 CP

26/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAC của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 31/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

25/04/2023

NAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/04/2023

NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đăng ký bán 8,600 CP

18/04/2023

NAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/04/2023

NAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/04/2023

NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đã mua 79,950 CP

05/04/2023

NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2023

NAC đặt kết hoạch lãi 2023 đi lùi 35%, cổ tức tối đa 15%

Mới đây, HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UPCoM: NAC) đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

24/03/2023

NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2023

NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2023

NAC: Báo cáo thường niên 2022

06/03/2023

BCTC 2022 NAC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 6,64% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

06/03/2023

NAC: Báo cáo tài chính năm 2022

06/03/2023

NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đăng ký mua 85,000 CP