DNSE Detail Stock NAS
NAS

NASCO

UPCOM: CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/09/2022

CẬP NHẬT

26/09/2022

Tổng quan

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
- Vận chuyển hành khách, hàng hóa trong sân đỗ máy bay
- Dịch vụ vận tải mặt đất; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
- Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách đi máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế
- Dịch vụ làm thủ tục hàng không tại thành phố...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của NASCO

EPS

796

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

-0.40

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.85%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

12/08/2022

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

NAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

31/05/2022

NAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

NAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài. Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có);
+ Nội dung thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

27/04/2022

NAS: Thay đổi nhân sự

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Đức Cảnh

Tổng giám đốc

Trần Việt Phương

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
- Vận chuyển hành khách, hàng hóa trong sân đỗ máy bay
- Dịch vụ vận tải mặt đất; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
- Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách đi máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế
- Dịch vụ làm thủ tục hàng không tại thành phố...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là DNNN mang tên Công ty Dịch vụ Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc (NORTHERN AIRPORT SERVICES COMPANY) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/1993
- Chính thức hoạt động theo hình thức CTCP từ 21/10/2005
- Ngày 25/01/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 28.000 đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

5.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của NAS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.0 năm)


Ban giám đốc

15.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của NAS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 15.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 67.84% công ty.