Tin tức & sự kiện

28/09/2022

NBB: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và là người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Bá Lân

22/09/2022

NBB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022

19/09/2022

NBB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương phát hành, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

15/09/2022

NBB: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

05/09/2022

NBB: Kết quả mua lại trái phiếu NBBH2124001 trước hạn

30/08/2022

NBB: Giải trình biến động BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/08/2022

NBB: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

NBB: Báo cáo định kỳ tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

NBB: Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022

23/08/2022

NBB: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/08/2022

NBB: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ

08/08/2022

CII bán thành công 10 triệu cp NBB

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã bán thành công 10 triệu cp của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 07/07-05/08/2022, với mục đích cân đối tài chính.

06/08/2022

NBB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

29/07/2022

NBB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

APS báo lỗ kỷ lục 363 tỷ đồng trong quý 2 

Theo BCTC quý 2/2022, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS) báo lỗ sau thuế gần 363 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi 4 tỷ đồng.

19/07/2022

NBB: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

05/07/2022

CII tiếp tục đăng ký bán 10 triệu cp NBB

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã đăng ký bán 10 triệu cp của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) theo hình thức thỏa thuận với mục đích cân đối tài chính. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 07/07-05/08/2022.

05/07/2022

NBB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CII

05/07/2022

NBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CII

01/07/2022

NBB: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc