DNSE Detail Stock NCG
NCG

Tập đoàn Nova Consumer

UPCOM: CTCP Tập đoàn Nova Consumer

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Tập đoàn Nova Consumer hoạt động trong lĩnh vực:

Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Tập đoàn Nova Consumer

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hiếu Liêm

Tổng giám đốc

Nguyễn Quang Phi Tín

CTCP Tập đoàn Nova Consumer hoạt động trong lĩnh vực:

Lịch sử phát triển:

Thành viên Hội đồng quản trị

2.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của NCG mới (nhiệm kỳ trung bình 2.3 năm)


Ban giám đốc

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của NCG mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)