Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 NCS - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

19/01/2023

NCS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

NCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2023

NCS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

21/10/2022

NCS: Ông Võ Đức Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty

20/10/2022

NCS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/08/2022

Doanh nghiệp hàng không hồi phục sau cơn bạo bệnh

Hình ảnh sân bay đông đúc trở lại những ngày gần đây cho thấy ngành hàng không đã hồi phục trở lại sau giai đoạn dịch bệnh, đồng thời vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn trong tương lai.

12/08/2022

NCS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

NCS: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

20/07/2022

NCS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

NCS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/06/2022

NCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/06/2022

NCS: Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thúy Quyên giữ chức vụ Thành viên BKS thay Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa có đơn xin từ nhiệm

25/05/2022

NCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NCS của CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài, Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

12/05/2022

NCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

NCS: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

06/05/2022

NCS: Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

20/04/2022

NCS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/03/2022

NCS: Thay đổi nhân sự