DNSE Detail Stock NDC
NDC

Nam Duoc JSC

UPCOM: CTCP Nam Dược

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

01/02/2023

CẬP NHẬT

01/02/2023

Tổng quan

CTCP Nam Dược hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm
- Kinh doanh trang thiết bị y tế
- Đại lý mua bán, ký gửi dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế
- Tư vấn, đào tạo & DV chuyển giao công nghệ dược, mỹ phẩm
- Nuôi trồng, thu mua chế biến dược liệu và kinh doanh dược liệu
- Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Nam Duoc JSC

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

2,000

0.12%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lã Xuân Hạnh

Tổng giám đốc

Hoàng Minh Châu

CTCP Nam Dược hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm
- Kinh doanh trang thiết bị y tế
- Đại lý mua bán, ký gửi dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế
- Tư vấn, đào tạo & DV chuyển giao công nghệ dược, mỹ phẩm
- Nuôi trồng, thu mua chế biến dược liệu và kinh doanh dược liệu
- Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế...

Lịch sử phát triển:

CT được thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 01/01/2004.

Thành viên Hội đồng quản trị

17.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của NDC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 17.3 năm)


Ban giám đốc

17.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của NDC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 17.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 29.17% công ty.