DNSE Detail Stock NDW

UPCOM: CTCP Cấp nước Nam Định

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

NDW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

185 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

32.57 tỷ

Doanh thu

273 tỷ

1.08%

951.66

0

0.69

0%

8.57%

6.73%

33.57%

7.05%

10%

12.31%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nam Định

68.75%

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

13.53%

CTCP Thiết bị Xử lý nước SETFIL

5.04%

Khác

12.68%

Tin tức & Sự kiện