Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 NDW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 33,49 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 NDW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 16,02 tỷ đồng, giảm 1,44% so với cùng kỳ.

25/09/2023

NDW: CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 99,010 CP

25/09/2023

NDW: Đinh Văn Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 122,176 CP

07/09/2023

NDW: CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 99,010 CP

07/09/2023

NDW: Đinh Văn Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 122,176 CP

11/08/2023

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 30/08/2023 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

10/08/2023

NDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2023

NDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

04/08/2023

NDW: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 NDW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 3,17% so với cùng kỳ, lãi 12,16 tỷ đồng.

19/07/2023

NDW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

NDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/06/2023

NDW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 NDW - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 10,92 tỷ đồng tăng 5,21% so với cùng kỳ.

21/04/2023

NDW: Thông báo giao dịch của Công ty cổ phần Thiết bị xử lý nước Setfil

20/04/2023

NDW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/04/2023

NDW: Báo cáo tài chính quý 1/2023

12/04/2023

NDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/04/2023

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 175 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021, 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,75%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 475 đồng), trong đó:
+ Trả cổ tức từ phần lợi nhuận để lại năm 2021 bằng tiền: 1,75%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 175 đồng);
+ Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 28/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 28/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.