DNSE Detail Stock NEM
NEM

NEEM .,JSC

UPCOM: CTCP Thiết bị điện Miền Bắc

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

CTCP Thiết bị điện Miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực:

Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của NEEM .,JSC

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

CTCP Thiết bị điện Miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực:

Lịch sử phát triển: