DNSE Detail Stock NFC

HNX: CTCP Phân lân Ninh Bình

Sản xuất phân bón

logo

NFC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

236 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

30.41 tỷ

Doanh thu

849 tỷ

1.49%

1,933.04

0

-0.72

74.56%

14.72%

11.27%

13.82%

0%

30%

8.42%

16.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

51%

Công ty TNHH Hoàng Ngân

10.82%

Phạm Mạnh Ninh

10%

Phạm Hồng Sơn

1.28%

Khác

26.90%

Tin tức & Sự kiện