Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 NFC - Một năm tăng trưởng đột phá.

30/01/2023

NFC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/12/2022

NFC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/10/2022

NFC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

08/08/2022

NFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

NFC: Công ty TNHH Hoàng Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 600 CP

27/07/2022

NFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

NFC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/06/2022

NFC: Công ty TNHH Hoàng Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/06/2022

NFC: Công bố thông báo kết luận của Cục thuế tỉnh

25/05/2022

NFC: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

24/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NFC của CTCP Phân lân Ninh Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần từ ngày 10/06/2022).
Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo giấy chứng minh thư nhân dân (trường hợp cổ đông nào không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định của Pháp luật hiện hành).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nào muốn chuyển khoản hoặc chuyển tiền qua bưu điện thì liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Thuấn – Kế toán trưởng Công ty để được hướng dẫn (số điện thọai: 02293610862, 0945039598).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/05/2022

NFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2022

NFC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

05/05/2022

NFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

NFC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

NFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NFC của CTCP Phân lân Ninh Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi chi tiết nội dung họp kèm theo giấy mời họp cho các cổ đông sau khi có danh sách người sở hữu chứng khoán.

10/03/2022

NFC: Báo cáo thường niên 2021