DNSE Detail Stock NGC

UPCOM: CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

NGC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4.83 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-6.41 tỷ

Doanh thu

84.12 tỷ

0.10%

0

0

-0.20

0%

205.85%

-4.56%

-1.06%

-708.86%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

25%

Công ty TNHH Kiên Hùng 1

15%

TCM Investment Funds Luxembourg - TCM Vietnam High Dividend Equity

9.3%

Nguyễn Công Thành

6.16%

Khác

44.54%

Tin tức & Sự kiện