DNSE Detail Stock NGC
NGC

Th.sản Ngô Quyền

UPCOM: CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

04/02/2024

Tổng quan

CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền hoạt động trong lĩnh vực:

- Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản
- Mua bán cá và thủy sản, chế biến sản phẩm từ ngũ cốc
- XNK phụ gia, vật tư, MMTB phục vụ ngành khai thác chế biến thủy sản...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Th.sản Ngô Quyền

Giá hiện tại

-2,788

0

0

-

0.20

-

0

13.38%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền hoạt động trong lĩnh vực:

- Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản
- Mua bán cá và thủy sản, chế biến sản phẩm từ ngũ cốc
- XNK phụ gia, vật tư, MMTB phục vụ ngành khai thác chế biến thủy sản...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Chế biến thuỷ sản XK Ngô Quyền tiền thân là Xí nghiệp Chế biến thuỷ hải sản XK Ngô Quyền, trực thuộc CTy XNK Thủy sản Kiên Giang
- Ngày 16/02/2005, UBND Tỉnh Kiên Giang có Quyết định số 252/QĐ-UB về việc chuyển Xí nghiệp thành CTCP Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Ngô Quyền
- Ngày 21/05/2021 ngày hủy niêm yết trên HNX.
- Ngày 31/05/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 7,400 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của NGC có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

2.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của NGC mới (nhiệm kỳ trung bình 2.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 56.75% công ty.