DNSE Detail Stock NO1
NO1

HOSE: CTCP Tập đoàn 911

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Tập đoàn 911 hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh, sửa chữa thiết bị nâng hạ, cần cẩu; thiết bị bơm, trộn bê tông; thiết bị hạ tầng; thiết bị môi trường.
- Cho thuê máy xây dựng và thiết bị xây dựng.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

Giá hiện tại

1,110

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lưu Đình Tuấn

Tổng giám đốc

Vũ Đức Đạt

CTCP Tập đoàn 911 hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh, sửa chữa thiết bị nâng hạ, cần cẩu; thiết bị bơm, trộn bê tông; thiết bị hạ tầng; thiết bị môi trường.
- Cho thuê máy xây dựng và thiết bị xây dựng.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 22/03/2011: Tiền thân là Công ty Cổ phần Thiết bị nền móng 911 được thành lập, mức vốn điều lệ 3 tỷ đồng.
- Ngày 10/06/2016: Tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng.
- Ngày 21/12/2016: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng.
- Ngày 19/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
- Ngày 28/06/2021: Tăng vốn điều lệ lên 185 tỷ đồng.
- Ngày 02/08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng.
- Ngày 04/10/2022: Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ngày 28/11/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của NO1 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của NO1 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)