Tin tức & sự kiện

09/09/2022

NRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

NRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2022

NRC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

NRC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

NRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

NRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/08/2022

NRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

NRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

NRC: Thay đổi nhân sự

04/08/2022

NRC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

NRC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

NRC: Hợp đồng soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

20/07/2022

Danh Khôi hợp tác với Tokyu phát triển dự án The Meraki

Ngày 20/07, Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) và Tập đoàn Tokyu đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

19/07/2022

NRC: Đính chính công văn giải trình LNST năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020

13/07/2022

NRC: CBTT thay đổi SLCP đang lưu hành

11/07/2022

NRC: CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

01/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NRC của CTCP Tập đoàn Danh Khôi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100: 5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 625 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là 625x5/100 = 31,25 cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,25 sẽ hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở CTCP Tập đoàn Danh Khôi, địa chỉ: 89 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/06/2022

Cổ đông lớn NRC bán 6.54 triệu cp

Ngày 20/06, bà Đào Thị Bạch Phượng - cổ đông lớn của CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) - đã bán 6.54 triệu cp NRC nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

29/06/2022

NRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đào Thị Bạch Phượng

28/06/2022

NRC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh