DNSE Detail Stock NSC
NSC

Giống cây trồng TW

HOSE: CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- SXKD, XNK các loại giống cây trồng, vật tư thiết bị nông nghiệp
- Chế biến, kinh doanh nông sản
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, đại lý buôn bán hàng hóa, kinh doanh xăng dầu...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Giống cây trồng TW

Giá hiện tại

12,763

0

0

-

0.35

-

0

6.72%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Kim Liên

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- SXKD, XNK các loại giống cây trồng, vật tư thiết bị nông nghiệp
- Chế biến, kinh doanh nông sản
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, đại lý buôn bán hàng hóa, kinh doanh xăng dầu...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1968: Tiền thân của công ty là Công ty Giống cây trồng cấp I trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn được thành lập.

- Tháng 11/2003: Chuyển đổi Công ty Giống cây trồng Trung ương 1 thành CTCP Giống cây trồng Trung ương với vốn điều lệ ban đầu là 14.12 tỷ đồng.

- Năm 2006: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tháng 12/2006: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.

- Tháng 12/2007: Tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ đồng.

- Tháng 06/2008: Tăng vốn điều lệ lên 57.66 tỷ đồng.

- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 80.14 tỷ đồng.

- Tháng 08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 81.34 tỷ đồng.

- Tháng 09/2012: Tăng vốn điều lệ lên 82.56 tỷ đồng.

- Tháng 01/2013: Tăng vốn điều lệ lên 100.29 tỷ đồng.

- Tháng 04/2014: Tăng vốn điều lệ lên 152.95 tỷ đồng.

- Ngày 06/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 175.86 tỷ đồng.

- Ngày 11/01/2019: Đổi tên thành CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Thành viên Hội đồng quản trị

8.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của NSC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.8 năm)


Ban giám đốc

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của NSC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 86.46% công ty.