DNSE Detail Stock NSC

HOSE: CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

Hạt, cây giống thương mại

logo

NSC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,367 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

224 tỷ

Doanh thu

2,070 tỷ

86.67%

12,734.26

0

0.30

-66.28%

16.25%

10.79%

31.72%

30.82%

20%

2.94%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP PAN FARM

80.11%

CTCP Đầu tư Bất động sản SSI

6.48%

Matthews Emerging Asia Fund

4.18%

Công ty TNHH NDH Việt Nam

2.35%

Khác

6.88%

Tin tức & Sự kiện