DNSE Detail Stock NSG
NSG

SGP

UPCOM: CTCP Nhựa Sài Gòn

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Nhựa Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực:

- Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo, chế tạo máy móc – thiết bị và khuôn mẫu cho ngành nhựa
- Sản phẩm chính: sản phẩm nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp, nhựa composite, hạt nhựa tái sinh
- Kinh doanh mua bán: hàng hóa, nguyên liệu – vật tư, máy móc, thiết bị, khuôn mẫu ngành nhựa.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SGP

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

31/08/2022

NSG: Miễn nhiệm nhân sự phòng Kỹ thuật - Đầu tư

31/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSG của CTCP Nhựa Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến lựa chọn từ ngày 29/09/2022 đến 15/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ có thông báo trên Thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
+ Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

24/08/2022

NSG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/08/2022

NSG: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/07/2022

NSG: Bà Đặng Mỹ Hằng được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

12/07/2022

NSG: Ông Phan Tôn Ngọc Tiến được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phan Tôn Ngọc Tiến

Tổng giám đốc

Cao Văn Sang

CTCP Nhựa Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực:

- Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo, chế tạo máy móc – thiết bị và khuôn mẫu cho ngành nhựa
- Sản phẩm chính: sản phẩm nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp, nhựa composite, hạt nhựa tái sinh
- Kinh doanh mua bán: hàng hóa, nguyên liệu – vật tư, máy móc, thiết bị, khuôn mẫu ngành nhựa.

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Xí nghiệp Quốc doanh Nhựa 7 được thành lập vào 04/1989
- Đổi tên thành Công ty Nhựa Sài Gòn theo QĐ số 188/ QĐ–UB ngày 09/12/1992 của UBND Tp.HCM, biểu tượng và hình ảnh thương hiệu Nhựa Sài Gòn hình thành từ thời gian này
- Ngày 31/12/2003: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn theo QĐ số 5732/QĐ-UB ngày 31/12/2003
- Ngày 23/07/2004: Công ty TNHH Nhựa Sài Gòn đã tổ chức thành công đấu giá lần đầu ra công chúng
- Ngày 16/10/2004: Công ty đã tổ chức họp ĐHCĐ lần đầu để thành lập CTCP
- Ngày 27/02/2012: CTCP Nhựa Sài Gòn được UBCKNN chấp thuận là Công ty đại chúng
- Ngày 01/04/2016: CTCP Nhựa Sài Gòn được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán
- Ngày 12/05/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán NSG
- Ngày 19/05/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của SNG trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 15,400 đồng/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của NSG có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)


Ban giám đốc

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của NSG có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 43.52% công ty.