Tin tức & sự kiện

19/01/2023

NSH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

NSH: Thay đổi nhân sự

07/11/2022

NSH: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ là Người phụ trách quản trị Công ty

24/10/2022

NSH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

29/08/2022

NSH: Ông Nguyễn Ngọc chiến là người được ủy quyền công bố thông tin

23/08/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

19/08/2022

NSH: Quyết định về việc đưa cổ phiếu NSH ra khỏi diện bị cảnh báo

19/08/2022

NSH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

NSH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

NSH: CBTT Hợp đồng kiểm toán và xoát xét báo cáo tài chính năm 2022

25/07/2022

NSH: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

25/07/2022

NSH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

NSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

NSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

NSH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/07/2022

NSH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/07/2022

NSH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

NSH đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 đạt 10 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Nhôm Sông Hồng (HNX: NSH) sẽ trình kế hoạch 2022 với chỉ tiêu doanh thu 1,200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng.

13/06/2022

NSH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/06/2022

NSH: Thư mời cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022