DNSE Detail Stock NT2
NT2

Nhơn Trạch 2

HOSE: CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng
- Quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình điện
- Nhập khẩu nhiên liệu và thiết bị vật tư phụ tùng để sản xuất, kinh doanh điện
- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thương mại trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện
- Đào tạo nguồn nhân lực về quản lý vận hành
- Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình nhiệt điện...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Nhơn Trạch 2

Giá hiện tại

1,718

0

0

-

0.69

-

0

14.83%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Uông Ngọc Hải

Website

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng
- Quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình điện
- Nhập khẩu nhiên liệu và thiết bị vật tư phụ tùng để sản xuất, kinh doanh điện
- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thương mại trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện
- Đào tạo nguồn nhân lực về quản lý vận hành
- Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình nhiệt điện...

Lịch sử phát triển:

- Năm 2007: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được thành lập với vốn điều lệ 2,560 tỷ đồng (số vốn thực góp ban đầu 140.8 tỷ đồng).

- Ngày 02/06/2015: được chấp thuận đăng ký niêm yết lần đầu.

- Ngày 12/06/2015: giao dịch lần đầu tiên trên HOSE, giá đóng cửa là 25,800đ/cp.

- Ngày 15/03/2017: Tăng vốn điều lệ lên 2,878,760,290,000 đồng.

- Ngày 03/10/2017: Hoàn thành công tác đại tu và nâng công suất Nhà máy lên 774MW.

- Ngày 21/10/2020: Hoàn thành công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Thành viên Hội đồng quản trị

78.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của NT2 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 78.0 năm)


Ban giám đốc

44.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của NT2 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 44.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 67.64% công ty.