DNSE Detail Stock NTB
NTB

C.trình GT 584

UPCOM: CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

19/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

19/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư theo phương thức hợp đồng XD, KD, chuyển giao các công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp
- Sản xuất VLXD, cấu kiện bê tông đúc sẵn, sửa chữa thiết bị thi công và gia công gầm cầu thép, sản xuất cơ khí khác
- Đầu tư XD KD cơ sở hạ tầng KCN, cụm dân cư và đô thị
- Xây dựng thủy lợi, thủy điện
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà đất...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của C.trình GT 584

Giá hiện tại

-14,156

0

0

-

0

-

0

0.27%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Nam Kha

Tổng giám đốc

Trần Nam Kha

CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư theo phương thức hợp đồng XD, KD, chuyển giao các công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp
- Sản xuất VLXD, cấu kiện bê tông đúc sẵn, sửa chữa thiết bị thi công và gia công gầm cầu thép, sản xuất cơ khí khác
- Đầu tư XD KD cơ sở hạ tầng KCN, cụm dân cư và đô thị
- Xây dựng thủy lợi, thủy điện
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà đất...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là DNNN được thành lập năm 1999
- Ngày 14/03/2007, CTy chuyển đổi sang hình thức CTCP theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải
- Ngày 23/07/2013: Hủy niêm yết trên HSX
- Ngày 16/01/2014: Giao dịch đầu tiên trên Upcom

Thành viên Hội đồng quản trị

10.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của NTB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.0 năm)


Ban giám đốc

9.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của NTB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.8 năm)