DNSE Detail Stock NTW
NTW

NTW

UPCOM: CTCP Cấp nước Nhơn Trạch

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác lọc nước phụ vụ, sinh hoạt và công nghiệp, phân phối nước sạch
- Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước, trạm bơm
- Dịch vụ tư vấn, theo dõi, giám sát thi công...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của NTW

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

1,200

14.99%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

05/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTW của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/08/2022 và phải xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/07/2022

NTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/07/2022

NTW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

NTW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

20/06/2022

NTW: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán

02/06/2022

NTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Lịch

Tổng giám đốc

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác lọc nước phụ vụ, sinh hoạt và công nghiệp, phân phối nước sạch
- Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước, trạm bơm
- Dịch vụ tư vấn, theo dõi, giám sát thi công...

Lịch sử phát triển:

- Được thành lập vào năm 2004 với tên gọi Xí nghiệp nước Nhơn Trạch
- Ngày 24/09/2007, UBND T.Đồng Nai phê duyệt chuyển đổi sang CTCP.

Thành viên Hội đồng quản trị

16.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của NTW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.0 năm)


Ban giám đốc

17.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của NTW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 17.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 67.11% công ty.