DNSE Detail Stock ODE

UPCOM: CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Quảng cáo

logo

ODE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

427 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.36 tỷ

Doanh thu

86.80 tỷ

7.47%

335.99

0

0.32

0%

0%

0%

20.21%

0%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hoàng Thị Mỹ Bình

5%

Nguyễn Đình Đức

4.25%

Đinh Chí Hiếu

1.5%

Khác

89.25%

Tin tức & Sự kiện