Tin tức & sự kiện

31/01/2023

ONW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

ONW: Đính chính ngày ký báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

19/12/2022

ONW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/11/2022

ONW: Kết luận về việc kiểm tra thuế

20/09/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018

14/09/2022

ONW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/09/2022

ONW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Long giữ chức Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho Ông Lương Mạnh Hà

31/08/2022

ONW: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Việt Anh

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty năm 2019

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty năm 2018

05/08/2022

ONW: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

04/08/2022

ONW: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

02/08/2022

ONW: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

02/08/2022

ONW: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

02/08/2022

ONW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022