DNSE Detail Stock OPC

HOSE: CTCP Dược phẩm OPC

Dược phẩm

logo

OPC

Tin tức

VN-Index ngắt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp

OPC

0.00%

BID

+1.80%

+19

2 ngày trước

VN-Index ngắt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 16/7: Nhóm dược phẩm bất ngờ tăng tốc

OPC

+1.39%

TCB

0.00%

+8

2 ngày trước

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 16/7: Nhóm dược phẩm bất ngờ tăng tốc

OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF)

OPC

+0.20%

18/06/2024

Quỹ thành viên PVI AM dự chi hơn trăm tỷ mua 6,5 triệu cp OPC

OPC

-0.21%

PVI

+0.20%

+1

16/05/2024

Quỹ thành viên PVI AM dự chi hơn trăm tỷ mua 6,5 triệu cp OPC

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/CP

OPC

-2.09%

15/05/2024

OPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Qũy Đầu tư Cơ hội PVI

OPC

-2.09%

15/05/2024

OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Quản lý quỹ PVI

OPC

-2.09%

15/05/2024

OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Qũy Đầu tư Cơ hội PVI

OPC

-2.09%

15/05/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 13-17/5, tỷ lệ cao nhất 61%

OPC

-6.30%

DPP

-5.45%

+28

13/05/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 13-17/5, tỷ lệ cao nhất 61%

OPC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên KTNB

OPC

-6.30%

10/05/2024

OPC: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024

OPC

-6.30%

10/05/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/5

OPC

+2.86%

S4A

+1.25%

+6

06/05/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/5

OPC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

OPC

+2.86%

04/05/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/5

OPC

+2.86%

TCB

+0.31%

+6

03/05/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/5

OPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

OPC

-0.81%

02/05/2024

OPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP Quản lý quỹ PVI (PVI AM), Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF)

OPC

-0.40%

19/04/2024

OPC: Báo cáo thường niên năm 2023

OPC

0.00%

12/04/2024

OPC: Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

OPC

0.00%

08/04/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

OPC

-2.09%

05/04/2024

OPC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2023 so với năm trước

OPC

+0.42%

22/03/2024