Tin tức & sự kiện

27/01/2023

OPC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

OPC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ

29/12/2022

OPC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ

27/12/2022

Cổ đông lớn OPC thoái hơn 7% vốn

Nhằm giảm tỷ trọng đầu tư, Quỹ đầu tư Cơ hội PVI (POF) thông báo đã bán gần 4.8 triệu cp của CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) trong ngày 21/12/2022.

26/12/2022

OPC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Qũy đầu tư Cơ hội PVI

21/12/2022

OPC: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm của Người phụ trách KTNB

21/12/2022

OPC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT

16/11/2022

OPC: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc phụ trách Sales và Marketing

31/10/2022

OPC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

28/10/2022

OPC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 03/2022

28/10/2022

OPC: BCTC quý 3 năm 2022

28/10/2022

OPC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

09/09/2022

Giao dịch bổ sung - 37,473,612 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:


06/09/2022

OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thụy Như Hà

29/08/2022

OPC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

24/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 37,473,612 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã CK: OPC) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

23/08/2022

OPC: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

17/08/2022

OPC: Giải trình biến động KQKD HN và riêng 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

17/08/2022

OPC: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

16/08/2022

OPC: BCTC 6 tháng đầu năm 2022