Tin tức & sự kiện

09/09/2022

Giao dịch bổ sung - 37,473,612 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:


06/09/2022

OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thụy Như Hà

29/08/2022

OPC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

24/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 37,473,612 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã CK: OPC) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

23/08/2022

OPC: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

17/08/2022

OPC: Giải trình biến động KQKD HN và riêng 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

05/08/2022

OPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thụy Như Hà

04/08/2022

OPC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

02/08/2022

OPC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

02/08/2022

OPC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH

25/07/2022

OPC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

22/07/2022

OPC báo lãi ròng quý 2 tăng 60%, vay nợ giảm mạnh

Nhờ quản lý tốt các chi phí, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) báo lãi ròng quý 2/2022 tăng 60%.

21/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:141

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:

21/07/2022

OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Thụy Như Hà

16/07/2022

OPC: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

14/07/2022

OPC chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 141%

CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/07/2022.

11/07/2022

OPC: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

11/07/2022

OPC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ NVCSH

08/07/2022

OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thụy Như Hà

07/07/2022

OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Huỳnh Thị Kim Anh