DNSE Detail Stock PAS

UPCOM: CTCP Quốc tế Phương Anh

Sản xuất và chế biến thép

logo

PAS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

109 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.95 tỷ

Doanh thu

766 tỷ

0.29%

33.99

0

1.10

-66.47%

0.26%

0.13%

0.12%

24.17%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hà Thị Hải Vân

6.06%

Bùi Thị Ngọc

4.6%

Vũ Văn Toản

3.02%

Trần Duy Cường

2.14%

Khác

84.18%

Tin tức & Sự kiện