DNSE Detail Stock PBT

UPCOM: CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí

Sản phẩm từ nhựa

logo

PBT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

154 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

18.90 tỷ

Doanh thu

784 tỷ

1.53%

1,078.46

0

-0.08

66.92%

9.72%

6.14%

5.32%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

83.26%

Trần Anh Triển

7.28%

Khác

9.46%

Tin tức & Sự kiện